REconstrucciones
Miguel Vega Olivares

Miguel Vega Olivares skulpturer kredser omkring temaer som inklusion og
eksklusion, det private og det almene, afgrænsning og transgression – stofligt,
eksistentielt og politisk. Fysisk er objekterne hovedsageligt opbygget af skrammel,
affald og udsmidte (fundne) materialer, som processuelt er blevet arbejdet sammen
igen i nye helheder. Skulpturerne genbruger på den måde basiselementer i vores
forbrugskultur, som allerede tusind gange er blevet reproduceret, men de fundne
tings betydninger forskydes også grundlæggende i det øjeblik de rekombineres med
hinanden i sært dissonante og farvestrålende figurer på grænsen af sprog og logisk
mening.
De forskellige sammenføjninger der finder sted mellem alt fra plasticbaljer til
legetøjsbamser til udtjent elektronik medfører en kompleks lagdeling af teksturer,
farver, rum og kontekster. Kitsch, pragmatisme og absurditet kommer til at eksistere
side om side, og afstanden mellem genkendelighed og uidentificerbart stof holdes
flydende. Alt er sat løst sammen med strips, cykelelastikker eller skruer som let kan
skrues ud igen, hvad der forstærker indtrykket af midlertidig eksistens, som
materialerne selvfølgelig også udstråler.
Skulpturerne eksisterer som afgrænsede figurer i kropsskala, med deres eget rum
omkring sig. Men de indgår også som installatoriske delelementer i hinandens rum.
De balancerer et sted mellem autonomi og socialitet, mellem små lokale selvbærende
”væsener” og symboler på diskussioner, der rækker ud i det rum, vi selv befinder os i.
Måske er de fundamentalt et spørgsmål om hvad vi inkluderer og hvad vi udstøder
for at konstruere billedet af os selv - som enkeltpersoner og som almen kultur. Men
måske er de også simpelthen en åben invitation til at udveksle os selv kropsligt med
den stoflige, massefremstillede (triste, festlige, hypnotiske) virkelighed omkring os,
som vi aldrig 100% vil forstå.

Med venlig hilsen
Skulpturi.dk

Miguel Vega Olivares er født i Chile og har siden 1974 boet og arbejdet i DK. Han har
en lang række udstillinger bag sig i ind - og udland og er bl.a. repræsenteret på MAM,
Museo De Arte Moderno Chiloe, Chile samt i private og offentlige samlinger. Han
modtog i 2010 Akademiraadets Præmiefond, Else og Henning Jensens legatpræmie
for sit arbejde med skulptur og installation.